Công cụ nhập liên kết trong Wordpress

posted Apr 14, 2011, 8:21 AM by Tỷ Phú   [ updated Apr 14, 2011, 8:37 AM ]
Nếu bạn có nhiều Blog và muốn tiết kiệm thời gian khi muốn Import tất cả liên kết ( Links ) giữa các Blog thì có thể dùng 2 cách sau:
Cách 1 : Dùng công cụ Import của Wordpress

Export Links

    Đầu tiên bạn export link từ Blog có sẵn cũa bạn bằng các đi đến trang http://yourblogtitle.wordpress.com/wp-links-opml.php ( ví dụ http://nguontinviet.wordpressOPML.com/wp-links-opml.php và lưu tập tin OPML

Import Links

Từ Blog thứ 2 muốn Import , chọn Tools -> Import

Chọn Import Blogroll

 Chọn tải tệp tin OPML từ máy hoặc thẳng từ đường link tập tin OPML blog thứ 1 (http://yourblogtitle.wordpress.com/wp-links-opml.php )

import-blogroll

Các bài liên quan:


Công cụ nhập liên kết trong Wordpress

Dịch vụ trực tuyến‎ > ‎Công cụ nhập liên kết trong Wordpress

40+ Free Blog Host Services For Blogger 

Tài liệu‎ > ‎Articles‎ > ‎40+ Free Blog Host Services For Blogger

How To Make Bank With CPA and SEO 

Tài liệu‎ > ‎Articles‎ > ‎How To Make Bank With CPA and SEO

How To Create Backlinks 

Tài liệu‎ > ‎Articles‎ > ‎How To Create Backlinks

How to Create Backlinks to Increase Your Position on Search Engine 

Tài liệu‎ > ‎Articles‎ > ‎How to Create Backlinks to Increase Your Position on Search Engine


Comments