Dịch vụ trực tuyến  • Công cụ nhập liên kết trong Wordpress Nếu bạn có nhiều Blog và muốn tiết kiệm thời gian khi muốn Import tất cả liên kết ( Links ) giữa các Blog thì có thể dùng 2 cách sau:Cách 1 : Dùng công cụ Import của WordpressExport Links     Đầu tiên bạn export link từ Blog có sẵn cũa bạn bằng các đi đến trang http://yourblogtitle.wordpress.com/wp-links-opml.php ( ví dụ http://nguontinviet.wordpressOPML.com/wp-links-opml.php và lưu tập tin OPMLImport Links Từ Blog thứ 2 muốn Import , chọn Tools -> Import Chọn Import Blogroll  Chọn tải tệp tin OPML từ máy hoặc thẳng từ đường link tập tin OPML blog thứ 1 (http://yourblogtitle.wordpress.com/wp-links-opml.php ) Các bài ...
    Posted Apr 14, 2011, 8:37 AM by Tỷ Phú
  • Best Ranking Directories By PageRank URLAlexa                                      Google                                  Follow?1.ezinearticles.com1066 2.ehow.com1238NF!3.hubpages.com1796 4.squidoo.com2078 5.articlesbase.com3546NF!6.buzzle.com6056 7.suite101.com6587 8.technorati.com8508 9.helium.com1,1856NF!10.brighthub.com1,4836 11.goarticles.com1,5004 12.articlesnatch.com1,8455NF!13.articlealley.com2,0545NF!14.thefreelibrary.com3,0387 15.bukisa.com3,2755NF!16.articledashboard.com3,3865 17.selfgrowth.com3,6186 18.xomba.com3,6364NF!19.ideamarketers.com4,1155 20.amazines.com ...
    Posted Nov 19, 2010, 8:19 AM by Tỷ Phú
  • Các dịch vụ Web 2.0 tạo Logo Online Không phải ai cũng có khả năng thiết kế và sử dụng thành thạo các phần mềm thuơng mại tạo ảnh chuyên nghiệp , chưa kể vấn đề bản quyền . Một trong những giải pháp nhanh chóng là sử dụng dịch vụ tạo Logo Online. Một số dịch vụ sau đây có thể tạo logo cho website của bạn:http://www.logoease.com/Tạo Logo với Logoeasy thực sự rất dễ dàng , chỉ cần chọn font chữ , một số biểu tuợng và thực hiện điều chỉnh .Mặc dù kho hình ảnh của Logoeasy không nhiều và Dragon chưa thấy cách upload hình mẫu vào công cụ Easy Logo.http://cooltext.com/Thế mạnh của CoolText là làm việc với text và ...
    Posted Nov 16, 2010, 9:19 AM by Tỷ Phú
Showing posts 1 - 3 of 3. View more »

Công cụ nhập liên kết trong Wordpress

posted Apr 14, 2011, 8:21 AM by Tỷ Phú   [ updated Apr 14, 2011, 8:37 AM ]

Nếu bạn có nhiều Blog và muốn tiết kiệm thời gian khi muốn Import tất cả liên kết ( Links ) giữa các Blog thì có thể dùng 2 cách sau:
Cách 1 : Dùng công cụ Import của Wordpress

Export Links

    Đầu tiên bạn export link từ Blog có sẵn cũa bạn bằng các đi đến trang http://yourblogtitle.wordpress.com/wp-links-opml.php ( ví dụ http://nguontinviet.wordpressOPML.com/wp-links-opml.php và lưu tập tin OPML

Import Links

Từ Blog thứ 2 muốn Import , chọn Tools -> Import

Chọn Import Blogroll

 Chọn tải tệp tin OPML từ máy hoặc thẳng từ đường link tập tin OPML blog thứ 1 (http://yourblogtitle.wordpress.com/wp-links-opml.php )

import-blogroll

Các bài liên quan:


Công cụ nhập liên kết trong Wordpress

Dịch vụ trực tuyến‎ > ‎Công cụ nhập liên kết trong Wordpress

40+ Free Blog Host Services For Blogger 

Tài liệu‎ > ‎Articles‎ > ‎40+ Free Blog Host Services For Blogger

How To Make Bank With CPA and SEO 

Tài liệu‎ > ‎Articles‎ > ‎How To Make Bank With CPA and SEO

How To Create Backlinks 

Tài liệu‎ > ‎Articles‎ > ‎How To Create Backlinks

How to Create Backlinks to Increase Your Position on Search Engine 

Tài liệu‎ > ‎Articles‎ > ‎How to Create Backlinks to Increase Your Position on Search Engine


Best Ranking Directories By PageRank

posted Nov 16, 2010, 9:49 AM by Tỷ Phú   [ updated Nov 19, 2010, 8:19 AM ]

URLAlexa

                                      Google                                  Follow?
1.ezinearticles.com1066 
2.ehow.com1238NF!
3.hubpages.com1796 
4.squidoo.com2078 
5.articlesbase.com3546NF!
6.buzzle.com6056 
7.suite101.com6587 
8.technorati.com8508 
9.helium.com1,1856NF!
10.brighthub.com1,4836 
11.goarticles.com1,5004 
12.articlesnatch.com1,8455NF!
13.articlealley.com2,0545NF!
14.thefreelibrary.com3,0387 
15.bukisa.com3,2755NF!
16.articledashboard.com3,3865 
17.selfgrowth.com3,6186 
18.xomba.com3,6364NF!
19.ideamarketers.com4,1155 
20.amazines.com4,3673 
21.ezinemark.com4,8731 
22.articlecity.com5,5595 
23.searchwarp.com5,7575NF!
24.isnare.com5,9176 
25.sooperarticles.com6,0955 
26.infobarrel.com6,1254 
27.articlerich.com6,2363 
28.articleclick.com6,6664 
29.selfseo.com7,3133 
30.submityourarticle.com/articles/7,5024 
31.articletrader.com7,9635 
32.articlestars.com7,9782 
33.articlecube.com7,9850 
34.a1articles.com8,1225NF!
35.triond.com8,6255 
36.abcarticledirectory.com8,6444 
37.snipsly.com8,8863 
38.web-source.net9,0843 
39.EvanCarmichael.com10,1583 
40.articlepool.com10,3730 
41.articlecompilation.com10,4364 
42.articleblast.com10,6125 
43.articlesfactory.com10,6294 
44.site-reference.com11,7295 
45.upublish.info11,8794 
46.pubarticles.com12,0720 
47.e-articles.info12,1384 
48.articleslash.net12,1805 
49.articlesalley.com12,6487NF!
50.acmearticles.com12,7743 

Các dịch vụ Web 2.0 tạo Logo Online

posted Nov 16, 2010, 8:34 AM by Tỷ Phú   [ updated Nov 16, 2010, 9:19 AM ]

Không phải ai cũng có khả năng thiết kế và sử dụng thành thạo các phần mềm thuơng mại tạo ảnh chuyên nghiệp , chưa kể vấn đề bản quyền . Một trong những giải pháp nhanh chóng là sử dụng dịch vụ tạo Logo Online. Một số dịch vụ sau đây có thể tạo logo cho website của bạn:

Tạo Logo với Logoeasy thực sự rất dễ dàng , chỉ cần chọn font chữ , một số biểu tuợng và thực hiện điều chỉnh .Mặc dù kho hình ảnh của Logoeasy không nhiều và Dragon chưa thấy cách upload hình mẫu vào công cụ Easy Logo.
Thế mạnh của CoolText là làm việc với text và font rất tốt cũng như các hiệu ứng về chữ. Ngoài ra, sử dụng CoolText để tạo Button cũng như Web Template rất hay.Như tên gọi, createfunnylogo có thể tạo 1 logo từ text bạn nhập vào theo 1 số logo nổi tiếng như Google, Coca-Cola, Ning... . Không có nhiều lựa chọn như các công cụ trên.

Một tính năng vui của CreateFunnyLogo là tạo 1 liên kết Search Engine tuơgn tự Google nhưng với Logo bạn tạo ra , ví dụ như kiemtienquamang.com

Make Money Search


Một vài logo vui tạo bằng các công cụ trực tuyến:

  


1-3 of 3